×

Jeżeli chcesz wziąć udział
w Konkursie OMC zapoznaj się
z Regulaminem i wypełnij Kartę zgłoszenia – formularz oraz Zgłoszenie propozycji rozwiązania w zakresie poprawy bezpieczeństwa
DEKALOG BEZPIECZEŃSTWA

Nowy wniosek o wystawienie przepustki tymczasowej

1. Rejestracja nowych wnioskodawców: https://softwarefm.pl/account/register/?facility=veolialodz

2. Adres Logowania: https://softwarefm.pl

Instrukcja dla Wnioskodawcy TUTAJ

Attachments