×

Jeżeli chcesz wziąć udział
w Konkursie OMC zapoznaj się
z Regulaminem i
zgłoś zagrożenie dla bezpieczeństwa oraz
zgłoś propozycję rozwiązań dla poprawy bezpieczeństwa

DEKALOG BEZPIECZEŃSTWA

Nowy wniosek o wystawienie przepustki tymczasowej

1. Rejestracja nowych wnioskodawców: https://softwarefm.pl/account/register/?facility=veolialodz

2. Adres Logowania: https://softwarefm.pl

Instrukcja dla Wnioskodawcy TUTAJ

Filmy – dla wykonawców pracujących na terenie zakładów Veolii Energii Łódź oraz gości odwiedzających Veolię Energię Łódź (w celu wybrania filmu kliknij we właściwy tytuł)

Film BHP dla wykonawców pracujących na terenie Veolii Energii Łódź – 2020

Film dla gości którzy wchodzą w strefy zagrożenia ale nie wykonują prac eksploatacyjnych – 2020

Film dla gości którzy nie wchodzą w pomieszczenia produkcyjne – 2020

Film BHP dla gości – wersja z napisami angielskimi/Health and safety for visitors – English version – 2020

Protokół z przekazania informacji o zagrożeniach dla bezpieczeństwa i zdrowia 01_2021_dla gości

ZASADY DO STOSOWANIA PODCZAS COVID-19

Instrukcja Organizacji Bezpiecznej Pracy w Veolii Energia Łódź

Załączniki do Instrukcji Organizacji Bezpiecznej Pracy w Veolii Energia Łódź