×

Szanowny Akcjonariuszu, 25 czerwca 2020 r. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy podejmie decyzję o terminie i wysokości wypłaty dywidendy za 2019 r. Prosimy o zapoznanie się z treścią komunikatu w tej sprawie, który dostępny jest TUTAJ

Dodatkowych informacji udziela Akcjonariuszom Biuro Spółki pod numerem telefonu: +48 42 675 53 87