×

Dziennikarze
lokalnych i ogólnopolskich mediów otrzymali kolejną porcję informacji na temat
stopniowej dekarbonizacji łódzkiego systemu ciepłowniczego oraz projektu
rozbudowy elektrociepłowni EC4 o Zakład Odzysku Energii (ZOE). Spotkanie z
przedstawicielami mediów zostało połączone z wizytą w najważniejszych
obiektach elektrociepłowni EC4 ze szczególnym uwzględnieniem instalacji środowiskowych
oraz nastawni (monitoring i kontrola pracy zakładu oraz poziomu emisji).
Zaprezentowaliśmy również instalację gospodarki biomasowej – pierwszy już
wykonany projekt w ramach dekarbonizacji oraz lokalizację kolejnego etapu tego
procesu Zakładu Odzysku Energii na paliwo alternatywne pre-RDF (frakcja
resztkowa powstała w procesach odzysku i recyklingu odpadów
komunalnych). Dla elektrociepłowni, obok biomasy, będzie to stanowić
alternatywę dla węgla kamiennego. Projekt instalacji odzyskującej energię
przełoży się na korzyści środowiskowe.

Konferencja prasowa z udziałem przedstawicieli Veolii odbyła się w elektrociepłowni EC4.