×

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Od 15 czerwca 2021 r. nastąpi zmiana taryfy dla ciepła. Zmienioną taryfę znajdą państwo poniżej:

Taryfa dla ciepła od 15 06 2021 r.

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2020:

Plik do pobrania

Attachments