×

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Od 01 stycznia 2021 r. nastąpi zmiana taryfy dla ciepła. Zmienioną taryfę znajdą państwo poniżej:

Taryfa dla ciepła od 01 01 2021 r.

Attachments