×

W związku z wejściem w życie „Ustawy o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw” (Dz.U. z dnia 19 września 2022 r., poz. 1967), informujemy, że średnia cena wytwarzania ciepła w Veolia Energia Łódź SA jest niższa od średniej ceny wytwarzania ciepła z rekompensatą, w związku z czym przedsiębiorstwo w rozliczeniach z odbiorcami stosuje niższą cenę zatwierdzoną przez Prezesa URE (decyzja z dnia 7 grudnia 2021, następnie zmieniona decyzją z dnia 10 czerwca 2022). W tym wypadku nie mają zastosowania przepisy dotyczące składania Sprzedawcy Oświadczeń.

***

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

13 lipca 2022 r. nastąpiła zmiana taryfy dla ciepła.

Zmieniona taryfa dostępna Taryfa dla ciepła od 13 07 2022 r.

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2021PLIK DO POBRANIA

Attachments