×

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

13 lipca 2022 r. nastąpi zmiana taryfy dla ciepła.

Zmieniona taryfa dostępna Taryfa dla ciepła od 13 07 2022 r.

Informacja o przeciętnym zużyciu ciepła dla danej grupy taryfowej za rok 2021PLIK DO POBRANIA

Attachments