×

Taryfa dla ciepła jest to zbiór cen i stawek opłat oraz warunków ich stosowania, opracowany przez przedsiębiorstwo energetyczne i wprowadzany jako obowiązujący dla określonych w nim odbiorców w trybie określonym ustawą.

Poniżej znajdą Państwo taryfę dla ciepła, która będzie obowiązywała od 1 stycznia 2020 r.

Taryfa dla ciepła obowiązująca w 2019 r. kończy się 31 grudnia 2019 r.!

Attachments