×

Oferta usług ciepłowniczych Veolii Energii Łódź obejmuje zarządzanie sieciami ciepłowniczymi, sieciami ciepłej wody użytkowej i węzłami cieplnymi, które gwarantują użytkownikom obiektów komfortowe warunki życia i pracy.

 

Ponadto spółka modernizuje istniejące systemy i podnosi ich efektywność energetyczną. Na rzecz przedsiębiorstw, społeczności lokalnych i administracji obiektów użyteczności publicznej Veolia Energia Łódź świadczy zintegrowane usługi energetyczne. Są wśród nich: projektowanie, rozbudowa i modernizacja instalacji, dostawy ciepła systemowego oraz energii elektrycznej. Veolia Energia Łódź zarządza blisko 800 km sieci (wodnej i parowej) oraz blisko 8400 węzłami cieplnymi. Jak co roku w ramach nowych przyłączeń do ciepła systemowego zostały zrealizowane projekty na poziomie ok. 35 MW.

 

Klienci korzystający z ciepła systemowego Veolii Energii Łódź S.A. to m.in.:

 

  • Producent komputerów osobistych
  • III Terminal łódzkiego portu lotniczego
  • Zakłady zlokalizowane w Łódzkiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej
  • Nowy Józefów – Konstantynów
  • Producent sprzętu AGD
  • Obiekt klasy biurowej przy ul. Traktorowej
  • Budynki biurowe przy ul. Piotrkowskiej
  • Salon samochodowy przy ul. Szczecińskiej

 

 

Partnerzy:

 

Alliance Française Łódź

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 9 im. Komisji Edukacji Narodowej

 

Politechnika Łódzka, Wydział Inżynierii Procesowej i Ochrony Środowiska