×

Skontaktuj się z nami i dowiedz się więcej.

Nasi pracownicy poinformują Państwa o szczegółach świadczonych usług oraz przedstawią szacunkowy koszt usługi.

W sprawie serwisu, eksploatacji, budowy i sprzedaży ciepła z lokalnych kotłowni oraz innych, nieprzyłączonych do sieci, lokalnych źródeł ciepła:

Daniel Roguski, e-mail: daniel.roguski@veolia.com

W sprawie Bialych certyfikatów:

Agata Heleniak, tel. 42 675 56 93, 721 201 956, e-mail: agata.heleniak@veolia.com

W sprawie Zwalczania bakterii Legionella:

Jarosław Szypkowski, tel.42 675 56 98,667 620 618, e-mail: jaroslaw.szypkowski@veolia.com

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług zapewnioną dzięki pracownikom posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży.

Dostępność służb technicznych Veolia Energia Łódź S.A. 24 godziny/7 dni w tygodniu