×

Veolia Energia Łódź S.A. uprzejmie informuje, że stosownie do art. 31 ustawy z dnia 23 września 2016 r. o pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich (Dz. U. z 2016 r., poz. 1823), podmiotem uprawnionym do prowadzenia postępowań w sprawie pozasądowego rozwiązywania sporów pomiędzy odbiorcami ciepła w gospodarstwie domowym a Veolia Energia Łódź S.A. jest Koordynator ds. negocjacji działający przy Prezesie Urzędu Regulacji Energetyki.

Informacja dotycząca Koordynatora ds. negocjacji dostępna
jest na stronie Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki  www.ure.gov.pl.