×

Zespół ds. Obsługi Klienta:

Utrzymywanie relacji handlowych z Klientem w zakresie wykonywania umów sprzedaży ciepła oraz oferowania usług okołociepłowniczych – opiekunowie marketingowi:

+48 665 690 019; +48 667 675 745; +48 667 620 604; +48 605 896 378; +48 667 620 609

e-mail: veolialodz-bok@veolia.com

Faktury za ciepło – opiekunowie rozliczeniowi:

e-mail: faktury.pl.vlod@veolia.com

Dział Zarządzania Wierzytelnościami:

Zarządzanie wierzytelnościami spółki, ich windykacja i restrukturyzacja oraz alokacja wpłat i uzgadnianie salda:

veolialodz-naleznosci@veolia.com

Dział Efektywności eksploatacji:

Rozpatrywanie reklamacji związanych z umowami sprzedaży ciepła:
Katarzyna Bielecka-Kleczko, specjalista ds. analiz i prognozowania
tel. (42) 675 46 29; e-mail: katarzyna.bielecka-kleczko@veolia.com

Regulacja praw  w zakresie korzystania z nieruchomości zajętych pod istniejącą sieć ciepłowniczą lub pod nowo budowaną sieć:
tel. (42) 675 45 21 lub (42) 675 53 80

Osoby do kontaktu w sprawach przyłączenia obiektów do ciepła systemowego z Zespołu ds. Przyłączania Nowych Klientów:

Agnieszka Wypych, kierownik projektu handlowego (obszar 1) tel. (42) 675 57 95, e-mail: agnieszka.wypych@veolia.com

Cezary Kwolek, kierownik projektu handlowego (obszar 1) tel. (42) 675 57 98, e-mail: cezary.kwolek@veolia.com

Piotr Froncki, kierownik projektu handlowego (obszar 2) tel. (42) 675 57 92; e-mail: piotr.froncki@veolia.com

Agata Starnowska-Sejdak, kierownik projektu handlowego (obszar 2) tel. (42) 675 57 99; e-mail: agata.starnowska@veolia.com

Tomasz Pająk, kierownik projektu handlowego (obszar 3) tel. (42) 675 45 96; e-mail: tomasz.pajak@veolia.com
Wojciech Czyżycki, kierownik projektu handlowego (obszar 3) tel. (42) 675 46 69; e-mail: wojciech.czyzycki@veolia.com

Dane adresowe:
Veolia Energia Łódź S.A.
ul. J. Andrzejewskiej 5
92-550 Łódź
sekretariatlodzzsc.pl-vlod@veolia.com