×

Veolia Energia Łódź
zorganizowała kolejną edycję Seminarium Ciepła Systemowego, które było częścią
dorocznego spotkania członków Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych z
Łodzi oraz prezesów zarządów spółdzielni mieszkaniowych z terenu województwa
łódzkiego.

Podczas prezentacji i
dyskusji zaprezentowano kluczowe inwestycje w mieście, które korzystają z
ciepła systemowego z Veolii. Omówiono plan letnich przerw
remontowo-modernizacyjnych w dostawie ciepła oraz zaprezentowano nowy moduł
wyszukiwarki tych przerw dostępny na stronie internetowej łódzkiej Veolii.
Uczestnicy zostali zapoznani z aktualną unijną dyrektywą o efektywności
energetycznej i nowymi obowiązkami dotyczącymi zarządców nieruchomości
związanymi z wyposażeniem lokali w liczniki posiadające zdalny odczyt.
Zaprezentowano projekt monitorowania jakości powietrza w Łodzi.

Spółdzielcy otrzymali
dyplomy za korzystanie z e-faktury, ze szczególnym podkreśleniem wymiaru
ekologicznego tego rozwiązania. Dyplomy otrzymali również spółdzielcy, którzy
współpracują z Veolią w projektach pozyskiwania białych certyfikatów.