×

Veolia Energia Łódź S.A. składa Państwu ofertę dodatkowych usług jakie pragniemy świadczyć

na rzecz instalacji ciepłowniczych naszych Klientów i w ramach których pragniemy z Państwem współpracować:

 1. Eksploatacja węzłów cieplnych
 2. Usługi doraźne w ramach pogotowia ciepłowniczego
 3. Usługi związane z rozliczaniem za zużytą energię cieplną
 4. Usługi konserwacyjne kotłowni gazowych i olejowych oraz związanej instalacji gazowej oraz innych urządzeń ciepłowniczych
 5. Sprzedaż ciepła w oparciu o lokalne źródła ciepła
 6. Pozyskanie dodatkowych środków finansowych na zrealizowane i planowane inwestycje energooszczędne w ramach „białych certyfikatów”
 7. Usługa zwalczania bakterii Legionella w instalacjach

Oferujemy Państwu usługę kompleksowej eksploatacji węzłów cieplnych polegającą na:

 • ich dokładnym przeglądzie,
 • sprawdzeniu nastaw urządzeń automatycznej regulacji,
 • sprawdzeniu stanu technicznego i poprawnej pracy węzła i jego komponentów,
 • wykonaniu podstawowych czynności eksploatacyjnych takich jak czyszczenie, uszczelnienie, usuwanie drobnych usterek węzła, itp. dokonywane cyklicznie w ramach podpisanej umowy.

Dodatkową korzyścią płynącą z podpisania umowy jest gwarancja usunięcia ewentualnych usterek urządzeń węzła cieplnego w określonym czasie w ramach pogotowia ciepłowniczego, a na części zamienne proponujemy atrakcyjne rabaty.

Korzystając z usługi kompleksowej konserwacji węzłów cieplnych zyskują Państwo pewność, że Państwa węzeł będzie obsługiwany profesjonalnie, zgodnie z najnowszą wiedzą techniczną. Umowa obejmuje typowo jeden przegląd konserwacyjny pełny przed rozpoczęciem sezonu zimowego oraz jeden przegląd uproszczony w sezonie letnim, jeżeli węzeł posiada moduł ciepłej wody użytkowej. Możliwe jest jednakże indywidualne uzgodnienie zakresu przeglądów.

Wykonujemy wszelkie prace konserwacyjne węzłów cieplnych takie jak:

 • czyszczenie urządzeń węzła cieplnego,
 • płukanie wymienników ciepła,
 • odpowietrzanie i uzupełnianie instalacji wewnętrznej,
 • usuwanie drobnych usterek, naprawa lub wymiana zużytych urządzeń węzła cieplnego i wybranych urządzeń instalacji wewnętrznych. Wykonujemy także wybrane prace konserwacyjne instalacji wewnętrznej w budynkach.

Oferujemy usługi pogotowia ciepłowniczego obejmującego m.in.

 • zabezpieczenie urządzeń węzłów cieplnych w razie wystąpienia awarii,
 • usługi usuwania usterek i awarii.

Usługi te możemy świadczyć na podstawie stałej umowy bądź, jako usługę jednorazową w węzłach cieplnych i instalacjach wewnętrznych w zależności od Państwa potrzeb.

Proponujemy także szereg usług związanych z rozliczaniem budynków za zużytą energię cieplną. Nasza usługa pozwoli Państwu na spełnienie wymogu Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 roku, na mocy której zarządcy mają obowiązek prowadzenia dla każdego z budynków rozliczeń za ciepło na cele centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej w oparciu o ciepłomierze. Obowiązek ten dotyczy również grup budynków zasilanych z grupowego węzła cieplnego, gdzie właściciele mają obowiązek wyposażyć budynki w ciepłomierze, niezależnie od urządzeń pomiarowych zainstalowanych na węźle.

W odpowiedzi na przytoczone wyżej wymagania prawne, w zależności od Państwa potrzeb, jesteśmy w stanie świadczyć następujące usługi:

 • legalizację posiadanych przez Państwa liczników ciepła,
 • montaż nowych liczników ciepła – montażu dokonują pracownicy Veolia Energia Łódź (w tym z opcją finansowania w formie leasingu),
 • przyjęcie do rozliczeń za sprzedane ciepło wskazań podliczników ciepła i wykazywanie na fakturze za ciepło zużyć na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej każdego budynku,
 • montaż dodatkowych wodomierzy wody zimnej przed wymiennikiem c.w.u. i określanie wskaźników dotyczących ilości ciepła zużywanych na podgrzanie 1m sześć. wody użytkowej
 • stały monitoring pracy węzła cieplnego w oparciu o system telemetrii, polegający na zapewnieniu dostępu on-line do danych o zużyciu ciepła przez budynek, parametrów pracy węzła cieplnego (np. temperatury wody w instalacji) oraz automatycznego obliczania wybranych wskaźników.

Usługi powyższe możemy świadczyć dla węzłów cieplnych zasilanych w ciepło przez Veolia Energia Łódź S.A. z łódzkiej sieci ciepłowniczej oraz dla węzłów cieplnych zasilanych z innych systemów ciepłowniczych
na terenie całego województwa łódzkiego.

W powyższym zakresie osobami kontaktowymi są:

 • dla budynków przyłączonych do sieci cieplnej w Łodzi

pracownicy Zespołu Obsługi Klienta:

Lidia Czernik, tel. 42 675 55 49; e-mail: lidia.czernik@veolia.com

Jacek Gonera, tel. 42 675 57 29; e-mail: jacek.gonera@veolia.com

Michał Zajączkowski, tel. 42 675 58 59; e-mail: michal.zajaczkowski@veolia.com

 • dla budynków nieprzyłączonych do sieci lub położonych poza Łodzią

pracownicy Zespołu Rozwoju Rynku Regionalnego:

Marcin Kwiatos, tel.  42 675 45 87; e-mail: marcin.kwiatos@veolia.com

Agata Heleniak, tel. 42 675 56 93; e-mail: agata.heleniak@veolia.com

Daniel Roguski, tel. 42 675 56 83, e-mail: daniel.roguskli@veolia.com

Jarosław Szypkowski, tel. 42 675 56 98; e-mail: jaroslaw.szypkowski@veolia.com

Aleksandra Szrajber, tel. 42 675 46 60, e-mail: aleksandra.szrajber@veolia.com

Zadzwoń i dowiedz się więcej.

Nasi pracownicy poinformują Państwa o szczegółach świadczonych usług oraz przedstawią szacunkowy koszt usługi.

Gwarantujemy wysoką jakość świadczonych usług zapewnioną dzięki pracownikom posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży.

Dostępność służb technicznych Veolia Energia Łódź S.A. 24 godziny/7 dni w tygodniu