×

Veolia Energia Łódź zapewnia dostawy ciepła systemowego przez cały rok.

Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła dla Odbiorców zasilanych z miejskiej sieci ciepłowniczej może nastąpić w ciągu 36 godzin od złożenia pisemnego wniosku przez Odbiorcę (przy czym czas rozpoczęcia czynności załączenia liczony jest od godz. 7.00 dnia roboczego po złożeniu wniosku).

Wydłużenie terminu może nastąpić w przypadku powstania przeszkód niezależnych
od Sprzedawcy. Warunkiem dotrzymania w/w terminu jest zapewnienie przez Odbiorców niezwłocznego dostępu do pomieszczeń węzła oraz właściwe przygotowanie instalacji wewnętrznych wszystkich uruchamianych węzłów.