×

Okres rozliczeniowy wskazany jest na odwrocie faktury – bądź w załączniku do faktury (jeżeli faktura obejmuje kilka odbiorów – odrębnie dla poszczególnych odbiorów).