×

Po raz pierwszy w
nietypowej formule – videokonferencji spotkali się reprezentanci Veolii Energia
Łódź: Anna Kędziora-Szwagrzak, prezes zarządu, dyrektor generalna i Sławomir
Jankowski, członek zarządu, dyrektor ds. rozwoju z przedstawicielami Forum
Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych w Łodzi.

Podczas spotkania, prezentowaliśmy
tematy pozostające w ścisłej relacji pomiędzy spółką dostarczającą ciepło
systemowe i usługi okołociepłownicze a jej głównymi klientami. Spółka przekazała
informacje o realizacji projektu Nowa Energia dla Łodzi dot. dekarbonizacji
łódzkiego systemu ciepłowniczego oraz zaprezentowała rozwiązania w kontekście
optymalizacji dostaw ciepła i zastosowania odnawialnych źródeł energii (głównie
fotowoltaiki) w modelu zasilania obiektem. Gościem specjalnym był prof. Jacek
Santorski, psycholog społeczny i biznesu, który opowiadał o roli lidera i
relacjach pracowniczych w trudnych czasach pandemii.

Spotkania ze członkami Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych w Łodzi są ważnym elementem kształtowania partnerskich relacji z kluczowymi klientami łódzkiej Veolii.