×
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 października 2013 r. w sprawie rodzajów i ilości substancji niebezpiecznych, których znajdowanie się w zakładzie decyduje o zaliczeniu go do zakładu o zwiększonym ryzyku albo zakładu o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej (Dz. U. z 2013 r., poz. 1479) wprowadziło zmiany skutkujące między innymi dopisaniem oleju opałowego ciężkiego do listy substancji niebezpiecznych. Elektrociepłownia EC3 Veolii Energii Łódź zmieniła kwalifikacje na zakład o zwiększonym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej z powodu znaczącej ilości oleju opałowego ciężkiego magazynowanego na terenie zakładu.

Attachments