×

Veolia Energia Łódź inwestuje również w odnawialne źródła energii . W elektrociepłowni EC4 działa instalacja w 100% dedykowana do spalania biomasy. W kotle ze złożem fluidalnym stacjonarnym (BFB) spalane jest do 360 tys. ton biomasy rocznie. Dzięki temu Veolia jest w stanie produkować ok. 330 000 MWh/rok  zielonej energii elektrycznej co przekłada się na redukcję emisji CO2 o ponad 260 tys. ton/rok. Zastosowanie biomasy w procesie produkcji energii już 5 lat temu pozwoliły Veolii przekroczyć próg udziału energii z odnawialnych źródeł, wyznaczony na 2020 rok zgodnie z Polityką energetyczną Polski.