×

Urząd Dozoru Technicznego przeprowadził w Veolii Energii Łódź audyt recertyfikacyjny zintegrowanego systemu zarządzania. Audyt potwierdził spełnianie wymagań wszystkich czterech norm: zarządzania jakością – ISO 9001, zarządzania środowiskowego – ISO 14001, zarządzania BHP – ISO 45001 i zarządzania energią – ISO 50001 w zakresie wytwarzania, przesyłu i dystrybucji ciepła i energii elektrycznej oraz sprzedaży ciepła i świadczeniu usług energetycznych.

Audytorzy UDT stwierdzili, że silnymi stronami
naszej firmy są m.in: zaangażowanie kierownictwa firmy i pracowników w
utrzymanie i doskonalenie systemu oraz bardzo dobry nadzór nad systemem; realizacja
wielu inicjatyw mających na celu podniesienie poziomu bezpieczeństwa pracy, wzorowa
współpraca z instytucjami zewnętrznymi w realizacji wspólnych projektów z korzyścią
dla mieszkańców miasta; natychmiastowa reakcja kierownictwa firmy na sytuację
kryzysową (pandemia).

Tegoroczny audyt przeprowadzano po raz pierwszy
systemem zdalnym.