×

Gala z okazji jubileuszu 50-lecia działalności
Elektrociepłowni EC3 Veolii Energii Łódź była okazją do spotkania pokoleń
łódzkich energetyków związanych z EC3, wspomnień ważnych momentów z historii
tego zakładu oraz dyskusji na temat rozwoju i wyzwań przyszłości w
energetyce. 

EC3 przy ul. Pojezierskiej w Łodzi jest jedną z dwóch elektrociepłowni w łódzkim systemie ciepłowniczym, produkującą ciepło systemowe i energię elektryczną w kogeneracji.