×

Kto jest Odbiorcą ciepła?

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne odbiorcą ciepła jest każdy, kto otrzymuje lub pobiera ciepło na podstawie umowy zawartej z przedsiębiorstwem […]

1 2 3 4 5 6