×

Proponujemy usługę pozyskiwania świadectw efektywności energetycznej tzw. „białych certyfikatów” za planowane lub zrealizowane przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej zgodnie z ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Świadectwa efektywności energetycznej są elementem systemu wsparcia finansowego dla inwestycji poprawiających efektywność energetyczną, w którym podmioty otrzymują „białe certyfikaty” w ilości zależnej od osiągniętego poziomu oszczędności energii. Certyfikaty te mają konkretną wartość finansową i są zbywalne z pośrednictwem Towarowej Giełdy Energii, której Veolia jest uczestnikiem.

Przykładowe przedsięwzięcia, za które można uzyskać „białe certyfikaty”:

  • termomodernizacja,
  • modernizacja lokalnych źródeł ciepła,
  • modernizacja oświetlenia na bardziej energooszczędne,
  • modernizacja lub wymiana dźwigów na bardziej efektywne,
  • montaż zaworów podpionowych,
  • przyłączenie do sieci ciepłowniczej obiektów zasilanych wcześniej z kotłowni gazowych, olejowych, węglowych,
  • dobudowa cwu,
  • likwidacja grupowych węzłów cieplnych,
  • wymiana oraz izolacja instalacji wewnętrznych.

Veolia Energia Łódź proponuje szeroką pomoc w zakresie identyfikacji przedsięwzięć, które pozwolą ubiegać się o „białe certyfikaty”, zarówno w zakresie wykonania niezbędnych audytów efektywności energetycznej jak i złożenia do Urzędu Regulacji Energetyki kompletnych wniosków. Kompleksowe aplikowanie o świadectwa efektywności energetycznej, czyli przygotowanie pełnej dokumentacji technicznej i złożenie wniosku odbywa się z uwzględnieniem wynagrodzenia wyłącznie w formule „success fee”. Oznacza to, że Veolia Energia Łódź, w odróżnieniu od powszechnie stosowanych na rynku form współpracy, otrzyma wynagrodzenie tylko w przypadku przyznania Klientowi białych certyfikatów – bez uiszczania oddzielnych opłat za przygotowanie i złożenie wniosku oraz wszelkiej dokumentacji urzędowej i technicznej. Dodatkowe przychody z „białych certyfikatów” pozwolą odzyskać część poniesionych (lub planowanych do poniesienia) nakładów finansowych

Usługę możemy świadczyć na terenie całego województwa łódzkiego.