×

Nie ma jednoznacznej definicji inteligentnego miasta. W sposób uproszczony rozumiane jest ono jako systemy teleinformatyczne wspomagające różne elementy infrastruktury miejskiej, sterujące światłami na skrzyżowaniach, oświetleniem, siecią energetyczną, wodociągową, ciepłowniczą czy gazową. Jednak smart city to dużo więcej.