×

VEOLIA ENERGIA ŁÓDŹ S.A. informuje o zamiarze ogłoszenia przetargu prowadzonego w oparciu o przepisy Kodeksu Cywilnego oraz regulaminy i procedury obowiązujące u Zamawiającego w zakresie wykonywania
1. Przeglądów technicznych i czynności konserwacyjnych oraz napraw gaśnic, półstałych i stałych urządzeń gaśniczych tryskaczowych, zraszaczowych, pianowych i na dwutlenek węgla.
2. Pomiarów wydajności i poboru wody oraz ciśnienia hydrantów wewnętrznych i zewnętrznych
3. Prób ciśnieniowych węży stanowiących wyposażenie hydrantów wewnętrznych i szaf ppoż. oraz węży do motopomp
4. Przeglądów technicznych, czynności konserwacyjnych i napraw motopomp znajdujących się w obiektach Veolii Energii Łódź S.A.

Szczegóły zapytania znajdują się w ogłoszeniu

02.07.2020
Zamawiający zmienił termin składania pism na dzień 10.07.2020.

Attachments