×

Laboratorium Badań i Pomiarów Veolia Energia Łódź S.A oferuje wykonanie okresowych pomiarów
emisyjnych do atmosfery w zakresie:

 • pomiaru strumienia i masy pyłu metodą grawimetryczną,
 • pomiaru metodami automatycznymi stężenia składników gazowych spalin:
  • dwutlenku siarki – SO2,
  • tlenków azotu – NOx (NO i NO2),
  • tlenku węgla – CO,
  • dwutlenku węgla – CO2,
 • pomiar stężenia pary wodnej,
 • oznaczanie stężenia rtęci ogólnej.

Posiadamy dwunastoletnie doświadczenie  poparte akredytacją Polskiego Centrum Akredytacji (AB 762).

Wszystkie
pomiary wykonujemy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Posiadamy nowoczesny sprzęt pomiarowy, zgodny z metodami referencyjnymi.

Laboratorium emisyjne – zakres akredytacji

Laboratorium emisyjne – ulotka

Attachments