×

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu dostarczania ciepła do obiektów podejmują Odbiorcy mający podpisane z Veolia Energia Łódź S.A. umowy sprzedaży ciepła. Zwracają się oni w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do odpowiedniego Rejonu Eksploatacyjnego

Spółki – wniosek można przesłać również na nr faxu: 42 675-51-95. W przypadku Odbiorców zbiorowych, możliwe jest podejmowanie decyzji przez osoby lub jednostki upoważnione
do reprezentowania tych Odbiorców.