×

Veolia Energia Łódź i Forum Zarządców Nieruchomości Spółdzielczych zorganizowali coroczne spotkanie, na którym zostały omówione tematy związane z ciepłem.  W tym roku gościliśmy w obiekcie zarządzanym przez Politechnikę Łódzką, tj. Akademickim Centrum Sportowo-Dydaktycznym „Zatoka Sportu”, które korzysta z ciepła systemowego Veolii. Podczas spotkania zaprezentowane zostały zmiany organizacyjne w obszarze obsługi klienta i eksploatacji sieci ciepłowniczej, rozwój projektu telemetrii oraz kolejne etapy modernizacji sieci w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych. Przedstawiciele pionu rozwoju pochwalili się sukcesami w obszarze nowych przyłączeń na terenie Łodzi, a pracownicy Zespołu ds. Obsługi Klienta omówili efekty wdrożenia projektu e-BOK. Klienci mieli możliwość obejrzenia filmu jaki powstał z okazji 50-lecia elektrociepłowni EC3 oraz zwiedzenia Zatoki Sportu ze szczególnym uwzględnieniem infrastruktury technicznej.