menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Informacje o przerwach w dostawie ciepła

 

 

HARMONOGRAM 

wyłączeń sieci ciepłowniczej wody gorącej 

w związku z pracami remontowo-modernizacyjnymi

LATO 2018

 

Okres wstrzymania dostawy ciepła

Rejon miasta

  
  

 

 
  

 

 

 

 
  
  

 

 
  
  
  

 

 

 

 
  

 

 
  
  
  
  

 

 
  

 

 
  

 

 

 

 
  
  
  
  
  
  
  

 

 

 

 

 

Menu główne