menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Usługi energetyczne dla budynków

Veolia Energia Łódź oferuje:

 

 • dostawy ciepła w wodzie gorącej
 • dostawy pary technologicznej
 • usługi w zakresie eksploatacji węzłów cieplnych i instalacji odbiorczych c.o. i c.w.u.
 • legalizację ciepłomierzy
 • dostawy energii elektrycznej
 • projektowanie i budowę indywidualnych źródeł ciepła
 • zarządzanie infrastrukturą techniczną
 • dostawy ciepła dla produkcji chłodu
 • eksploatacja lokalnych źródeł ciepła
 • zarządzanie energią

 

Oferta usług okołociepłowniczych Veolii Energii Łódź

 

Oferta dodatkowych usług jakie Veolia Energia Łódź świadczy na rzecz instalacji ciepłowniczych naszych Klientów.

 

1. Usługa kompleksowej konserwacji węzłów cieplnych polegającą na ich dokładnym przeglądzie, sprawdzeniu nastaw urządzeń automatycznej regulacji, sprawdzeniu stanu technicznego i poprawnej pracy węzła i jego komponentów, wykonaniu podstawowych czynności eksploatacyjnych takich jak czyszczenie, uszczelnienie, usuwanie drobnych usterek węzła, itp. dokonywane cyklicznie w ramach podpisanej umowy. Dodatkową korzyścią płynącą z podpisania umowy jest gwarancja usunięcia ewentualnych usterek urządzeń węzła cieplnego w określonym czasie, a na części zamienne proponujemy dogodne rabaty.

 

Umowa obejmuje 3 przeglądy konserwacyjne węzła cieplnego w sezonie zimowym i 1 przegląd w sezonie letnim. W tym przypadku ponoszą Państwo opłatę roczną zależną od mocy Państwa węzła, którą rozkładamy na 12 miesięcznych rat.

 

Korzystając z usługi kompleksowej konserwacji węzłów cieplnych zyskują Państwo pewność, że Państwa węzeł będzie obsługiwany profesjonalnie, zgodnie z najnowocześniejszą wiedzą techniczną. Dodatkowym zyskiem dla Państwa jest:

 

 • optymalizacja zużycia ciepła,
 • zmniejszenie prawdopodobieństwa wystąpienia awarii kosztownych urządzeń,
 • a jeśli awaria wystąpi, oferujemy rabat na urządzenia

 

Osobami odpowiedzialnymi, z którymi prosimy się kontaktować są:

 

 • Paweł Taźbierski – tel. 42 675 45 82, e-mail: pawel.tazbierski@veolia.com
 • Marcin Kwiatos – tel. 42 675 45 87, e-mail: marcin.kwiatos@veolia.com
 • lub Państwa opiekun ze strony Veolii

 

2. Usługi zabezpieczenia usterek urządzeń węzłów cieplnych. Usługi te możemy świadczyć na podstawie stałej umowy bądź jako usługę jednorazową w węzłach cieplnych i instalacjach wewnętrznych w zależności od Państwa potrzeb.

 

Wykonujemy wszelkie prace konserwacyjne węzłów cieplnych takie jak czyszczenie urządzeń węzła cieplnego, płukanie wymienników ciepła, odpowietrzanie i uzupełnianie instalacji wewnętrznej oraz usuwanie drobnych usterek, naprawa lub wymiana zużytych urządzeń węzła cieplnego i wybranych urządzeń instalacji wewnętrznych. Wykonujemy także wybrane prace konserwacyjne instalacji wewnętrznej w budynkach.

 

Szczegółowych informacji udzielą Państwu odpowiednie Rejony Eksploatacyjne, z którymi prosimy się kontaktować w godzinach 7-15:

 

 • Rejon Eksploatacyjny Nr 1 – tel. 42 675 57 10,
 • Rejon Eksploatacyjny Nr 2 – tel. 42 675 57 20,
 • Rejon Eksploatacyjny Nr 3 – tel. 42 675 57 30.

 

W godzinach 15-7 oraz w dni wolne prosimy kontaktować się ze służbami Dyspozycji Ruchu Sieci Ciepłowniczej pod numerami 42 675 45 10 lub 42 675 45 11

 

3. Usługi związane z indywidualnym rozliczaniem za zużytą energię cieplną budynków. W zależności od Państwa potrzeb jesteśmy w stanie świadczyć następujące usługi:

 

 • Legalizację posiadanych przez Państwa tzw. podliczników ciepła (firm Landis-Gyr i Kamstrup),
 • Montaż nowych tzw. podliczników ciepła – montażu dokonują pracownicy Veolia Energia Łódź S.A.,
 • Przyjęcie do rozliczeń podliczników ciepła i wykazywanie na fakturze za ciepło zużyć na cele centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej każdego budynku,
 • Montaż wodomierzy wody zimnej przed wymiennikiem c.w.u. i rozliczenia według przyjętego algorytmu wskaźników ilości ciepła zużywanych na podgrzanie 1m3 wody użytkowej.

 

4. Usługa kompleksowej eksploatacji lokalnych kotłowni gazowych i olejowych

 • wykonujemy wszystkie określone prawem i dokumentacją techniczno-ruchową danego urządzenia czynności konserwacyjno-eksploatacyjne takie jak badanie składu chemicznego wody, odmulanie zbiornika, regulacja i czyszczenie palnika, itp.

 

5. Dodatkowo wykonujemy:

 

 • Usługi służące przeciwdziałaniu rozmnażania się bakterii Legionella w instalacji c.w.u. zawiera wykonanie szoku termicznego instalacji wewnętrznej, czyszczenie, dezynfekowanie i usuwanie kamienia z zasobnika c.w.u. oraz montaż i kontrola zaworu antyskażeniowego
 • Usługi inżynierskie związane z określaniem przyczyn nieprawidłowości pracy węzłów i systemów cieplnych i propozycją sposobów poprawy ich efektywności energetycznej.
 • Pomiary strat ciepła za pomocą kamery termowizyjnej

 

Gwarantujemy:

 

 • wysoką jakość świadczonych usług zapewnioną dzięki pracownikom posiadającym wieloletnie doświadczenie w branży
 • dostępność służb technicznych Veolii 24 godziny 7 dni w tygodniu

Zadzwoń i dowiedz się więcej. Nasi pracownicy poinformują Cię o szczegółach świadczonych usług oraz przedstawią szacunkowy koszt usługi.

Menu główne