menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności energetycznej - Etap II cz. 1 (4 zadania)

Nazwa nadana zamówieniu przez Zamawiającego:
Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap II cz. 1 w podziale na zadania:
1. Zad.1: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2068 kierunek północ Retkinia "K" wraz z przyłączami
2. Zad. 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 1 z K-732 w kierunku Pomorska 100 wraz z przyłączami
3. Zad. 3: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 2 z K-732/3 w kierunku Źródłowej 52 oraz Spornej 5
4. Zad. 4: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-814 Drewnowska do S-818 Kasprzaka
 
Nr postępowania nadany przez Zamawiającego: MZ/JA/5450/17
 
Nr referencyjny ogłoszenia w TED: 2017/S 183-374231
 
Data ogłoszenia: 23.09.2017
 
Tryb postępowania: przetarg nieograniczony prowadzony zgodnie z procedurą i zasadami określonymi w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.)
 
Termin składania ofert: 06.12.2017 do godz. 13.00 czasu polskiego
 
Miejsce składania ofert:
Veolia Energia Łódź S.A.,
ul. J. Andrzejewskiej 5, 92-550 Łódź
Kancelaria Główna, budynek D (biurowiec), I piętro
 
Informacje dla Wykonawców
08.12.2017
Na podstawie art.86 ust.5 pkt.1, 2 i 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych (tekst. jednolity Dz.U. z 2015r poz.2164 z późn. zmianami) Zamawiający zamieszcza na stronie informację z otwarcia ofert, które odbyło się 06.12.2017r o godz.13.30 (do pobrania plik o nazwie 5450-17-Protokół z otwarcia ofert)
14.12.2017
Zamawiający usunął ze strony SIWZ i ogłoszenie
16.01.2018
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 7 w zw. z 92 ust. 2 oraz art. 93 ust. 3  w zw. z art. 93 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o unieważnieniu części postępowanie nr MZ/JA/5450/17 17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 3 - Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 2 z K-732/3 w kierunku Źródłowej 52 oraz Spornej 5 (do pobrania plik o nazwie 5450-17-Unieważnienie postępowania zad.3)
16.03.2018
Na podstawie art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o unieważnieniu części postępowania nr MZ/JA/5450/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 1 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej z K-2068 kierunek północ Retkinia "K" wraz z przyłączami” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (do pobrania plik o nazwie 5450-17-Unieważnienie postępowania zad.1) oraz Zadania 4 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-814 Drewnowska do S-818 Kasprzaka” na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP (do pobrania plik o nazwie 5450-17-Unieważnienie postępowania zad.4
29.03.2018
Na podstawie art. 92 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm., dalej „ustawa PZP”) Zamawiający – Veolia Energia Łódź S.A. zawiadamia o wyborze najkorzystniejszej oferty części postępowania nr MZ/JA/5450/17 o udzielenie zamówienia publicznego w zakresie Zadania 2 pn. „Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 1 z K-732 w kierunku Pomorska 100 wraz z przyłączami” (do pobrania plik o nazwie 5450-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2)

27.04.2018

Zamawiający informuje, zawarł n/w umowę w sprawie zamówienia publicznego:
Umowa nr 40123557
Wykonawca: konsorcjum firm Domtom Plus Sp. z o.o.; Zakład Produkcyjno Usługowy Międzyrzecz Polskie Rury Preizolowane Sp. z o.o., Warmetech I Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Zbigniew Prajs
Przedmiot zamówienia: Przebudowa sieci ciepłowniczej w Łodzi w celu ograniczenia emisji CO2 i poprawy efektywności  energetycznej - Etap II cz. 1 Zadanie 2: Modernizacja wodnej sieci ciepłowniczej od K-
732 w kierunku Pomorskiej 100 - etap 1 z K-732 w kierunku Pomorska 100 wraz z przyłączami
Wynagrodzenie: 615 000,00 zł netto (756 450,00 zł brutto)
Termin realizacji od 02.07.2018r do 30.11.2018r 
Informacja o zawarciu umowy została opublikowana w Urzędzie Publikacji Unii Europejskiej

Plik do pobrania 5450-17-Protokół z otwarcia ofert

Plik do pobrania 5450-17-Unieważnienie postępowania zad.3

Plik do pobrania 5450-17-Unieważnienie postępowania zad.1

Plik do pobrania 5450-17-Unieważnienie postępowania zad.4

Plik do pobrania 5450-17-Zawiadomienie wybór oferty Zad.2

Menu główne