menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Polityka energetyczna Polski powinna być systemowa

W Ministerstwie Gospodarki trwają prace nad projektem nowej polityki energetycznej Państwa. W aktualnym dokumencie, wyznaczającym strategię do roku 2030, ciepłownictwo jest traktowane zbyt ogólnikowo. Branża potrzebuje kompleksowego podejścia, bez którego nie ma możliwości tworzenia ram prawnych wspierających jej rozwój.

Plik do pobrania Magazyn Ciepła Systemowego (24/2014)

Menu główne