menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Lata 1990 - obecnie

1 października 1993 roku Zespół Elektrociepłowni został przekształcony w jednoosobową Spółkę Skarbu Państwa, otrzymując nazwę Zespół Elektrociepłowni w Łodzi S.A. 
W kwietniu 2000 roku ZEC-SA złożył wniosek do MSP o rozpoczęcie procesu prywatyzacji, który zakończył się w sierpniu 2005 r. podpisaniem 11 sierpnia 2005 roku przez Ministra Skarbu umowy sprzedaży 85% akcji na rzecz francuskiego inwestora. Spółka weszła w skład grupy kapitałowej Veolia. 
Najstarsza łódzka elektrociepłownia nr 1 (EC1) zakończyła działalność we wrześniu 2001 roku, a w 2006 r. tereny i obiekty zostały przekazane miastu i stanowią kluczowy obszar w projekcie tworzenia nowego centrum Łodzi.
W 2013 roku w wyniku dalszych przekształceń własnościowych firma zmieniła nazwę na Veolia Energia Łódź.
31 marca 2015 roku zakończyła produkcję i została wycofana z eksploatacji, wybudowana w latach pięćdziesiątych, elektrociepłownia EC2 (ul. Wróblewskiego), największy w Łodzi producent pary technologicznej.
Obecnie w skład Veolii Energii Łódź wchodzą: Elektrociepłownia EC3 (ul. Pojezierska), Elektrociepłownia EC4 (ul. J. Andrzejewskiej)
i Zakład Sieci Cieplnej (ul. Wieniawskiego).

Veolia Energia Łódź przesyła ciepło systemowe, własną siecią ciepłowniczą, do około 60 proc. łódzkich mieszkań. Zasila również w ciepło zakłady przemysłowe, instytucje użyteczności publicznej, centra handlowe i usługowe. Uczestniczy w największych przedsięwzięciach inwestycyjnych podejmowanych w mieście, współpracuje z Łódzką Specjalną Strefą Ekonomiczną. 
Z władzami miasta spółka działa w zakresie likwidacji źródeł niskiej emisji w ramach projektów „Mia100 kamienic” i rewitalizacji obszarowej centrum. Do sieci ciepłowniczej podłączane są też nowe miejskie obiekty, jak dworzec Łódź Fabryczna i stadion miejski przy. al. Piłsudskiego. 

 

Menu główne