menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Nieruchomość przy ul. Mechanicznej 27 i 29

Veolia Energia Łódź S.A. oferuje do sprzedaży nieruchomość zlokalizowaną w Łodzi przy ul. Mechanicznej 27 i 29.

Na nieruchomość składa się prawo użytkowania wieczystego działek nr 521 i 523 w obrębie W-21 o ogólnej powierzchni 790 m kw. oraz prawo własności dwóch budynków murowanych (garaże). Nieruchomość położona jest na terenie zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej. Warunkiem sprzedaży będzie ustanowienie przez kupującego na rzecz Veolii Energii Łódź S.A. służebności przesyłu dla zlokalizowanej na działkach sieci wody gorącej DN 800, DN 40 oraz komory ciepłowniczej K-4214.

Cena netto wynosi 120 000 (sto dwadzieścia tysięcy) .

 
Wszelkich informacji udziela Maciej Zapałowski tel. 605 274 676