menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Usługi serwisowe dla hospicjum

Obsługą zostały objęte instalacje pomp ciepła, kotłownia, układ nagrzewnic powietrza oraz hydrofornia. Obiekt Hospicjum znajdzie się pod stałą opieką wyspecjalizowanych służb technicznych Veolii, co zagwarantuje prawidłową pracę instalacji grzewczych i komfort cieplny dla pacjentów oraz personelu.

Łódzkie Hospicjum dla Dzieci przy ul. Łupkowej zostało oddane do użytku w kwietniu 2017 r. Jest to pierwszy w regionie łódzkim, stacjonarny ośrodek dedykowany pacjentom cierpiącym na nieuleczalne choroby, w trakcie których, chorzy doświadczają niewydolności oddechowej. Warto wspomnieć, iż w tym roku wolontariusze Veolii w ramach akcji „Zielone podwórka Veolii” zorganizowanej przez Fundację Veolia Polska posadzili wokół budynków Hospicjum ponad 300 drzew i krzewów. Cieszymy się, że nasza dotychczasowa współpraca nabiera szerszego wymiaru.

 

fot. infografika Hospicjum

Menu główne