menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Jako mieszkaniec bloku, członek Spółdzielni Mieszkaniowej, jaki mam wpływ na rozpoczęcie/ zakończenie sezonu grzewczego? Kto decyduje o włączeniu/ wyłączeniu dostaw ciepła?

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu dostarczania ciepła do obiektów podejmują Odbiorcy mający podpisane z Veolia Energia Łódź S.A. umowy sprzedaży ciepła. Zwracają się oni w tej sprawie z pisemnym wnioskiem do odpowiedniego Rejonu Eksploatacyjnego

 

Spółki – wniosek można przesłać również na nr faxu: 42 675-51-95. W przypadku Odbiorców zbiorowych, możliwe jest podejmowanie decyzji przez osoby lub jednostki upoważnione 
do reprezentowania tych Odbiorców.

Menu główne