menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Gdzie znajduje się numer Nabywcy na fakturze?

Numer nabywcy znajduje się w lewym górnym rogu na fakturze.

 

Wzór poniżej:

Menu główne