menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Na który numer konta mogę dokonać płatności: podany w formularzu przelewu na fakturze, czy wskazany w piśmie Veolii Energii Łódź S.A. bądź w stopce na papierze firmowym Spółki?

Numer konta podany w piśmie oraz w stopce na papierze firmowym Spółki tj. 05 1940 1210 0103 0810 0010 0000 to ogólny nr konta...

Gdzie znajduje się numer Nabywcy na fakturze?

Numer nabywcy znajduje się w lewym górnym rogu na fakturze.

Kto wystawił fakturę sprzedaży ciepła – kto odpowiada za „moje” fakturowanie?

Dane kontaktowe osoby upoważnionej do wystawienia faktury sprzedaży ciepła znajdują się nad kodem kreskowym na fakturze.

Jaki okres rozliczeniowy obejmuje faktura?

Okres rozliczeniowy wskazany jest na odwrocie faktury – bądź w załączniku do faktury (jeżeli faktura obejmuje kilka odbiorów ...

Kiedy następuje rozpoczęcie i zakończenie sezonu grzewczego? Czy muszę w tej sprawie wystąpić z pisemnym wnioskiem?

Veolia Energia Łódź zapewnia dostawy ciepła systemowego przez cały rok. Rozpoczęcie i przerwanie dostarczania ciepła dla O...

Co to jest zamówiona moc cieplna, kiedy i jak można ją zmienić?

Zamówiona moc cieplna to ustalona przez Odbiorcę największa moc cieplna, jaka w danym obiekcie wystąpi w warunkach obliczeni...

Dlaczego administrator pobiera opłaty przez cały rok, nawet gdy ciepło dostarczane jest tylko w sezonie grzewczym?

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 2010 r. w sprawie szczegółowych zasad kształtowania i kalkulacji taryf ...

Jako mieszkaniec bloku, członek Spółdzielni Mieszkaniowej, jaki mam wpływ na rozpoczęcie/ zakończenie sezonu grzewczego? Kto decyduje o włączeniu/ wyłączeniu dostaw ciepła?

Decyzję o rozpoczęciu lub przerwaniu dostarczania ciepła do obiektów podejmują Odbiorcy mający podpisane z Veolia Energia Łód...

Co to są grupy taryfowe i od czego zależy przynależność do konkretnej grupy taryfowej?

Co to są grupy taryfowe i od czego zależy przynależność do konkretnej grupy taryfowej?

Menu główne