menu
Ciepło systemowe dla Łodzi

Czy Veolia Energia Łódź S.A. korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów z konsumentami, zgodnie z ustawą o "Pozasądowym rozwiązywaniu sporów konsumenckich" z dn. 23 września 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1823)?

Veolia Energia Łódź S.A. nie korzysta z pozasądowego rozwiązywania sporów konsumenckich.

Menu główne